V přípravě

Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a opravy navazujících komunikací
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
Zlín, ul. Vodní – Zastávka autobusů MHD
Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa
Rekonstrukce komunikace ul. K Letišti, Zlín - Štípa
Zlin - Mladcová, Rekonstrukce ul. Stráně, II. etapa
Rekonstrukce MK ul. Lážeňská, Zlín - Kostelec
Rekonstrukce zpevněných ploch v prostoru mezi II.-IV. chlapeckým internátem, Nám. T. G. Masaryka, Zlín
Revitalizace tř. J. A. Bati, Zlín
Regenerace panelového sídliště Malenovice, 5. etapa
Rekonstrukce komunikace - ul. Filmová, II. a III. etapa
Rekonstrukce MK – ulice Brigádnická, II. Etapa, Zlín - Malenovice
Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská
Zlín - Jižní svahy, Propojení Podlesí - Kocanda
Zlín, Křižovatka ulic K Pasekám x Pasecká x Stráže a Pasecká x Klabalská
Nasvětlené přechody - úprava přechodů pro chodce, Zlín
Studie koncepce parkování, Havlíčkovo nábřeží - úsek před KNTB Zlín
Silnice II/490 Zlín: Popojení R49 - I/49 - 3. úsek "Obchvat Zálešné"
Křižovatka ul. Mostní x Březnická
Zlín, ulice Ševcovská a Díly II. - Úprava uličního prostoru
Zlín - Mladcová, Chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu
Zlín - Prštné, Koncová zastávka MHD
Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty
Kudlov - Oprava chodníku v ul. Zelená
Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží
Chodník v ul. Klábalská I, Zlín
Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín
Oprava zpevněných ploch v ul. Fr. Bartoše, Zlín - Mladcová
Propojovací chodník mezi zastávkou MHD Kostelec garáže a ZOO Lešná
Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912, Zlín - Velíková
Rekonstrukce chodníku ul. Za Humny a ul. Ječmenná, Zlín - Kostelec
Rekonstrukce chodníku z ul. Fr. Bartoše do ul. Mokrá IV, Zlín
Rekonstrukce komunikace na pozemku p.č. 1290_11, k.ú. Kostelec u Zlína
Rekonstrukce komunikace ul. K Letišti, Zlín - Štípa
Rekonstrukce komunikace v ul. Kamenitá, Zlín - Kostelec
Rekonstrukce křižovatky ul. Lázně a ul. Lázeňská, Zlín - Kostelec
Rekonstrukce MK ul. Stráně - II. etapa, Zlín - Mladcová
Rekonstrukce pozemních komunikací v m.č. Zlín - Letná
Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice
Rekonstrukce ul. Borovicová, Zlín - Velíková
Rekonstrukce ul. Bratří Sousedíků, Zlín
Rekonstrukce ul. Lázeňská, Zlín - Kostelec
Rekonstrukce ul. Na Pavelce a ul. Průhon, Zlín - Velíková
Statické zabezpečení opěrné zdi ul. Návesní ul. Stráně, Zlín - Mladcová
Staticke zabezpečení opěrných zdí v ul. Návesní, Zlín - Mladcová
Úprava části ulice Zlínská, Zlín - Kostelec
Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně, Zlín - Mladcová
Úprava parkování v ul. Mokrá II, Zlín
Úprava točny MHD, Zlín - Mladcová
Veřejné osvětlení v ul. Lešenská, Zlín - Kostelec
Cyklostezka Husova - Centro, Zlín - Malenovice
Doplnění VO - Zlín, ulice Cyklistická
Chodník v ulici Pod Nivami
Komunikace pro pěší - Zlín, ul. Podlesí I u č.p. 4967 a Podlesí III u č.p. 5311
Malenovice - oprava chodníků v ulici Sokolovská
Malenovice - oprava chodníků v ulici Zabrání
Malenovice - rekonstrukce chodníků ulice Švermova
Malenovice - rekonstrukce panelové komunikace v ulici Pionýrů
Oprava chodníku - ulice Nábřeží, Zlín - Prštné
Oprava chodníků - ulice Slunečná, Zlín
Oprava chodníku v ulici Zábrančí II, Zlín - Louky
Parkoviště Padělky IV - Zlín
Propojovací chodník - ulice Pod Strání, Zlín - Prštné
Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 5. etapa
Rekonstrukce chodníků - ulice Švermova, Malenovice
Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II. etapa
Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, III. etapa
Úprava cyklostezky Prštné - Louky
Výstavba parkovacích stání - Zlín, Jižní Svahy
Zlín - komunikace pěší podél místní komunikace v ulici Nábřeží
Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky
Zlín, Jižní Svahy - ulice Středová, pěší propojení
Zlín, Jižní Svahy -ulice Křiby, chodník k ZŠ
Zlín, parkoviště v ulici Budovatelská
Oprava chodníků Lazy
Oprava chodníků mezi ul. Příkrá a ul. Lesní čtvrť III, Zlín
Oprava chodníku třída Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné
Oprava chodníku ul Zarámí Zlín
Oprava chodníku ul. Kamenná Zlín mezi ul. Prlovská - Pod Vodojemem
Oprava chodníků ul. Prostřední
Oprava chodníku ul. Slovenská Zlín mezi ul. Pod Vodojemem - Kamenná
Oprava komunikace pěší v křižovatce ulice Osvoboditelů a Tř. T. Bati
Oprava komunikace ul. Borová
Oprava komunikace ul. Březová - Jaroslavice, Zlín
Oprava komunikace ul. Prostřední
Oprava komunikací Lazy
Oprava MK Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice
Oprava parkovacích stání a opěrné zídky - Zlín, ul. Vodní
Oprava zpomalovacích prahů na ul. Kvítková - Zlín
Posun přechodu pro chodce v ulici Santražiny
Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky Jaroslavice, Zlín
Sanace opěrné zídky, ulice Hrnčířská ve Zlíně
Úprava křižovatky ul. Anenská - vjezd do ul. Pasíčka
Vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice
Zlín, Lesní čtvrť chodník podélmístní komunikace v úseku Slovenská - Gymnázium Zlín
Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská včetně VO
Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru
Zlín, vybudování chodníku podél silnice III_49026 v ul. Hradská
Páteřní cyklostezka Zlín - Vizovice, úsek Klečůvka - Lípa - Zádveřice
Dolní Dědina-chodník podél MK
Ke Koňáku, rekonstrukce ul. Příluky
Přílucká, práh
Příluky, Pod mlýnem, oprava chodníků, práh
Rekonstrukce ul. ke Koňáku, Příluky
Variantní řešení sportoviště u ŽŠ Dřevnická včetně návrhu parkovacích ploch
Oprava a doplnění parkovacích míst, Zlín - Obeciny
Zlín, Díly VI. a křižovatka ul. Štefánikova
Zlín, Benešovo nábřeží - parkování ve vnitrobloku
Zpevněné plochy a rekonstrukce hriště Podvesná IX.
Zlín, Díly VI. a křižovatka ul. Štefánikova
Zlín - Zálešná I, oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057
Zpevněné plochy Zlín, Zálešná II.
Zlín - Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057
Parkoviště Padělky IV. - Zlín
Zlín - Padělky, oprava chodníků
Zlín - Rekonstrukce zastávky MHD Padělky IX.
Oprava chodníku Zlín ul. 2. května - východ
Zlín, Rekonstrukce zastávky MHD Padělky IX.
Zlín, oprava chodníku v ul. 2. května
Stezka pro chodce a cyklisty, MK K Pasekám
Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží
Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a OBI, Zlín - Louky

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '18»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky