Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa

Upozornění !!!

V souvislosti s rekonstrukcí ul. Zámecké upozorňuje zhotovitel stavby dotčené obyvatele, že

od 18. a 19. září 2018 budou za účelem provádění konstrukce okrajů vozovky, odstraněny provizorní, štěrkové nájezdy ve vjezdech k nemovitostem a nebudou až do dokončení pokládky asfaltových vrstev obnovovány. 20. a 21. září 2018 bude prováděn betonový podklad. V případě potřeby užívání vjezdů je vlastníkům nemovitostí doporučeno řešit přejezd zvýšených obrubníků položením lehce odstranitelných prvků, např. pomocí dřevěných hranolů, fošen, nebo klínů, které bude možné operativně přemístit.

Dále upozorňuje, že ve dnech 26. a 27. září 2018 a 1. a 2. října 2018 bude prováděna pokládka asfaltových vrstev, což bude z technologického hlediska vyžadovat dodržení absolutního zákazu vjezdu vozidel na ul. Zámecká a  2. října 2018  i výjezd z okolních nemovitostí, vč. výjezdu z ul. Ke Hřišti a z ul. U Pekárny a ul. Dolečky I, II.  Žádáme občany, aby na uvedené práce brali ohled a snažili se tomu přizpůsobit své potřeby.

Děkujeme za pochopení.

 

Dotazy

Vaše případné dotazy zasílejte na jednotlivé objednatele, nebo budou zodpovězeny zástupci objednatelů na případné osobní schůzce.

 

Změna termínu realizace chodníku mezi č. p. 65 až č. p. 333

V průběhu realizace bylo zjištěno, že konstrukce nově budovaného chodníku je v kolizi s kabely NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. v úseku mezi č.p. 65 až č.p. 333, z tohoto důvodu je nutné provést jejich nepředpokládanou přeložku, v rámci které budou přemístěny i pilířové rozvaděče, které snižují průchozí profil chodníku v ul. Zámecká. K tomuto je zapotřebí zajistit potřebnou projektovou dokumentaci a legislativní povolení stavby. Přibližně 100 m chodníku bude možné realizovat až po provedení přeložky vedení NN. Z časových důvodů bude chodník v této části zrealizován dle předpokladu v I. pol. roku 2019.

 

Šířka chodníku u č. p. 419

Z důvodu uspořádání stávajících inženýrských sítí (vodovod, plynovod, silové kabely, sdělovací kabely) v uličním prostoru komunikace III/4915 (ul. Zámecká) a kvůli šířce silničního pozemku mezi č.p. 419 a 426, ve které je nutné příčně urovnat kanalizační šachtu Š 7, silniční obrubníky, jízdní pás a chodník, bude chodník v této části zúžen.

 

Vyhrazené parkoviště

Statutární město Zlín upozorňuje obyvatele ulice Zámecké a Ke Hřišti, že dne 19. 3. 2018 budou zahájeny práce na rekonstrukci ulice Zámecké.

Z důvodu neprůjezdnosti komunikace III/4915 (ul. Zámecká) si místní obyvatelé mohou v úředních hodinách v úterý mezi 8. a 11. hod. a ve středu mezi 15. a 17. hod. vyzvednout v kanceláři místní části Štípa (https://mapy.cz/s/2sUkY) parkovací karty opravňující k stání silničního motorového vozidla ve vymezené oblasti parkoviště P1 u ZOO Zlín a na parkovišti u potravin ENAPO.

 

Výlukový provoz MHD

Bližší informace a jízdní řády na: https://www.dszo.cz/?section=spolecnost&file=tiskovky&id=786

 

Objednatel SO 102, 103, 301 a 302:

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

IČ: 00283924

Odbor realizace investičních akcí, L. Váchy 602, 760 01 Zlín

Zástupci objednatele: Ing. Petr Hloušek, tel.: 577 630 680, e-mail: petrhlousek@zlin.eu, Ing. arch. Martin Horák, tel.: 577 630 620, e-mail: martinhorak@zlin.eu

Technický dozor stavebníka: JL5 spol. s r.o., Ing. Jan Czirok, tel.: 773 599 060

 

Objednatel SO 101 a 104:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

IČ: 70934860

Zástupce objednatele: p. Stanislav Brázdil, tel.: 577 044 253, e-mail: brazdil@rszk.cz

 

Zhotovitel:

SMO a.s.

Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

IČ: 42339839

Hlavní stavbyvedoucí: p. Pavel Šlágr, tel.: 577 591 120

Stavbyvedoucí: p. Antonín Hanák, tel.: 606 658 193

 

Projektant:

NELL PROJEKT s.r.o.

Plesníkova 5559, 760 05 Zlín

IČ: 29209081

Ing. Karel Kuchař, tel.: 606 738 627 

 

Legislativa - domovní kanalizační přípojky:

Magistrát města Zlína

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení vodního hospodářství

Zarámí 4421, 761 40 Zlín

RNDr. Martina Vašátková, tel.: 577 630 955

 

Projektová dokumentace:

SO 101, SO 104 - silnice III/4915 a její odvodnění, dopravně inženýrské opatření - přechodné dopravní značení

SO 102, SO 103 - rekonstrukce chodníků, úpravy sjezdů, místní komunikace, úprava veřejného osvětlení

SO 301, SO 302 - kanalizace jednotná, kanalizace splašková

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '18»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky