Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - tř. T. Bati mezi č.p. 827 a č.p. 941 v obci Zlín

19. 09. 2018 - 04. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, tř. T. Bati - smíšená stezka v úseku Váchova - Antonínova" (I. a II. etapa) - dokončení stavby

.pdf 2018-052259 1077,02 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 118968_2018 1053,7 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/4972, III/43829, III/49016, III/49018, III/4911, III/4912, III/4913, III/4918, III/49026, III/43831, místní komunikace v obci Zlín

19. 09. 2018 - 04. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- údržba městské zeleně

.pdf 2018-101923 1075,7 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 118605_2018 1331,42 kB

oznámení o uložení zásilky -Jiří Kvíčala

19. 09. 2018 - 05. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Jelena Landtová

19. 09. 2018 - 05. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lysá v obci Želechovice n/D

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Kanalizace ZTV Želechovice n/D"

.pdf 2018-101796 1070,03 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 118277_2018 389,58 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Křiby v obci Zlín

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-086447 1052,81 kB
.pdf Tichý2 90,52 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. U Dřevnice, U Dráhy, Kvítková, Podvesná XVII, Vizovická, Topolová, Přímá (vč. komunik. pro pěší - chodníků), veř. příst. účel. komunik. - parkovací plocha u obchodu LIDL v obci Zlín

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2018-101359 1075,95 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 117823_2018 3511,54 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Slezská v obci Zlín

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2018-081967 1053,44 kB
.pdf Holíková 79,38 kB

Veřejná vyhláška - Markéta Pličková

18. 09. 2018 - 04. 10. 2018 | Šárka Dušková, Oddělení správní

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Silnice III/49718: Velký Ořechov - průjezdní úsek"

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Petra Surá

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

18. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON050 50,32 kB

E.ON

18. 09. 2018 - 02. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON049 101,89 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - nám. T. G. Masaryka (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

17. 09. 2018 - 02. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, T13 a kab. NN, obnova"

.pdf 2018-101148 1070,99 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 117584_2018 507,35 kB

Veřejná vyhláška - Nathali Espinalová

17. 09. 2018 - 03. 10. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Za Parkovištěm a na veřejně přístupných účelových komunikacích v lokalitě u parkovišť P5 a P6 u ZOO Lešná v obci Zlín, Štípa

13. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Zarámí a na veřejně přístupné účelové komunikaci (parkovací ploše u budovy MMZ) - ul. L. Váchy v obci Zlín

13. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na bezejmenné veřejně přístupné účelové komunikaci (příjezdová komunikace do areálu Svit u 91. budovy) v obci Zlín

13. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Vavrečkova, Desátá, Dvacátá, Trávník v obci Zlín

13. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "ZTV Višňový sad, Březnice"

12. 09. 2018 - 27. 09. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky -Roman Keňo

12. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Jaroslav Kochaníček

12. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Eva Hráčková

12. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Jana Bětíková

12. 09. 2018 - 01. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

rozhodnutí-vrak Ford Escort Kúty

12. 09. 2018 - 27. 09. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

11. 09. 2018 - 26. 09. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON048 54,22 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - st. p. 691, p.č. 53/2, 1297/1, 1297/4, 1297/6, 1297/17, 1304/6,... v k.ú. Zlín

10. 09. 2018 - 25. 09. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření"

.pdf 2018-078143 1075,62 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Partyzánská, parkovací plocha před č.p. 436 v obci Zlín

10. 09. 2018 - 25. 09. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-031662 1061,79 kB
.pdf Hutyrová_Partyz 163,08 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49

10. 09. 2018 - 25. 09. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

10. 09. 2018 - 25. 09. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON047 91,41 kB

Rozhodnutí - stavební povolení bytový dům Ševcovská 3350, Zlín

07. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Bytový dům Ševcovská 3350"

.pdf 2018-071453 1584,21 kB

E.ON

07. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON046 115,35 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.č. 2994/4 k.ú. Tečovice

06. 09. 2018 - 21. 09. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Štefánikova, Univerzitní, Hradská (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

06. 09. 2018 - 21. 09. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu UTB" (prodloužení termínu)

.pdf 2018-100471 1073,35 kB
.pdf Příloha č. 2 k Č.J. MMZL 112876_2018 125,12 kB
.pdf Příloha č. 1 k Č.J. MMZL 112876_2018 1016,74 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Santražiny před č.p. 1624 v obci Zlín

06. 09. 2018 - 21. 09. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-053281 1060,9 kB
.pdf Vinklárková 66,36 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Sportovní, bezejmenné veř. přístup. účel. komunikace v obci Zlín

06. 09. 2018 - 21. 09. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Revitalizace veřej. prostoru v okolí 1. segment. domu na sídlišti Jižní svahy Zlín"

.pdf 2018-098223 1072,68 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 111782_2018 979,21 kB

Oznámení o uložení zásilky - Aleš Kozubík

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Skácelík

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Hovorka

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Miroslava Ronzová

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Lucie Ronzová

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Libor Kovář

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Igor Zemina

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Roman Lacina

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Homolka

06. 09. 2018 - 24. 09. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Městská síť INTERNEXT 2000, s.r.o. - Štípa, ul. Zámecká"

05. 09. 2018 - 20. 09. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Oznámení o uložení zásilky - Tomáš Chytil

04. 09. 2018 - 20. 09. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

24. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH II

29. 08. 2018 - 31. 10. 2018 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Opatření obecné povahy

07. 08. 2018 - 31. 12. 2018 | Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek - Vyhlášení popisu věci - výzva

03. 05. 2018 - 05. 11. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Zemědělská společnost KLM Míškovice, veřejná vyhláška - Oznámení o aplikacích přípravků - včely

04. 04. 2018 - 31. 10. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '18»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky