Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Ukončení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. záměru "ZOO Lešná - Karibuni"

19. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

19. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0012 1251,64 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kamenná, Hluboká, Prlovská, Pod Vodojemem (vč. komunikací pro pěší - chodníků na ul. Kamenná) v obci Zlín

16. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníků v ul. Kamenná, mezi ul. Prlovská - Pod Vodojemem"

.pdf 2018-024763 175,45 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 034111_2018 510 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. K Pasekám, Pasecká, Klabalská I, Na Drahách, Stráže, Mokrá I, Mokrá II, Okružní (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

16. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, křižovatka ul. K Pasekám - Pasecká - Strážné - Pasecká - Klabalská"

.pdf 2018-024415 181,45 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 033544_2018 7151,41 kB

Zeměměřický úřad Praha, veřejná vyhláška - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018

16. 03. 2018 - 04. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. třída Svobody v obci Zlín, Malenovice

15. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. tř. Svobody u č.p. 9

.pdf 2018-004593 154,55 kB
.pdf Skála2 806,1 kB

oznámení o uložení zásilky - Květoslav Březík

15. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - parkoviště "P1" u ZOO Lešná v obci Zlín, Kostelec

14. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstukce ul. Zámecké, Zlín - Štípa"

.pdf 2018-025630 166,6 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 033008_2018 562,53 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 033008_2018 208,61 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915, III/4911, III/4912, III/49015, MK - ul. Za Dvorem, U Pekárny, Ke Hřišti, MK pro pěší - chodník na ul. Zámecká v obci Zlín

14. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstukce ul. Zámecké, Zlín - Štípa"

.pdf 2018-020810 180,1 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 032811_2018 123,58 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 032811_2018 1663,41 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 801/4, 801/5, 860/3, 860/8, 893/3 (nyní po scelení p.č. 860/3, 860/8) v k.ú. Malenovice u Zlína

14. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-1.stavba, SO 1-101 komunikace, parkovací stání a chodník - 1. část, SO 1-102 komunikace, parkovací stání a chodník - 2. část

.pdf 2018-015573 644,82 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 526, 580, 584/1, 585/1, 585/2, 589, 600/1, 721/1, 741 v k.ú. Horní Ves u Fryštáku

14. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryšták, chodník v ulici Ke Skalce"

.pdf 2018-026535 154,06 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 906/73, 906/200, 906/203 v k.ú. Malenovice u Zlína

14. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-2. stavba, SO 2 - 101.2 Dětské hřiště - chodníky

.pdf 2018-015572 642,82 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489, II/490, II/491, III/4892, III/4893 na území obcí Fryšták, Lukov, Kašava, Držková

14. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice"

.pdf 2018-025682 168,96 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 032535_2018 640,15 kB

Veřejná vyhláška - Jan Hašpica

14. 03. 2018 - 30. 03. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/5/2018

.pdf doručení VV_5_2018 135,52 kB

Veřejná vyhláška - Anna Marie Keňová

14. 03. 2018 - 30. 03. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/124/2017

.pdf doručení VV_124_2017 135,54 kB

oznámení o uložení zásilky - Miroslav Červeňák

14. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Richard Polášek

14. 03. 2018 - 03. 04. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, MK - ul. Fügnerovo nábř., Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábř., Vývoz, Benešovo nábř. v obci Zlín

13. 03. 2018 - 28. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Petr Kovařík

13. 03. 2018 - 29. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

17. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ II

13. 03. 2018 - 04. 04. 2018 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ "OFFICE AH-ENERGY" na pozemcích st. p. 1309, parc. č. 916/20, 142/47 v katastrálním území Malenovice u Zlína.

12. 03. 2018 - 27. 03. 2018 | Jolana Prchlíková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zálešná II (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

12. 03. 2018 - 27. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Vyměníková stanice Zálešná SO 03 - přeložka plynovodu"

.pdf 2018-025676 172 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 031798_2018 465,07 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 a místní komunikace pro pěší - chodník (ul. Březnická) v obci Zlín

12. 03. 2018 - 27. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Ministerstvo životního prostředí , závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - navýšení kapacity výroby společnosti MEGAT - Výroba z plastů Zlín spol. s.r.o.

12. 03. 2018 - 27. 03. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Jaroslav Kovář

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Bánovský

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ivana Halová

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Struhař

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Franišek Havala

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Dušan Mikuláštík

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Vladimíra Valčíková

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - František Vašíček

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Antonín Mrlík

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Mgr. Hana Maršálková

08. 03. 2018 - 26. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 2/1, 579, 581, 592, 604, 1005/1, 1005/2 v k.ú. Fryšták

08. 03. 2018 - 23. 03. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryšták - oprava místní komunikace v ul. P. I. Stuchlého"

.pdf 2018-005915 166,3 kB

E.ON

08. 03. 2018 - 23. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0011 43,48 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Optická síť FITx Kostelec - Štípa - Velíková" Zlín, Kostelec, Štípa, Velíková

07. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Jolana Prchlíková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. L. Váchy, zpev. plocha naproti č.p. 517 v obci Zlín, Podhoří

07. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Vyhr. park. místa ZTP/ZTP/P - ul. L. Váchy, k.ú. Zlín

.pdf 2017-107952 162,86 kB
.pdf Horáček 138,97 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Družstevní, na parkovací ploše za č.p. 4518 v obci Zlín

07. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Družstevní u vjezdu do podzemních garáží

.pdf 2017-128586 165,13 kB
.pdf Mrázek 143,89 kB

E.ON

07. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0010 81,81 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Obeciny I, Obeciny III, Obeciny V, Obeciny VI, Obeciny VIII, Obeciny X, Obeciny XI (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

06. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sídliště Obeciny Zlín - Přechod na dvoutrubní systém - Tepelné rozvody"

.pdf 2018-016789 173,56 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 028966_2018 1214,67 kB

Rozhodnutí

06. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2017-009500 637,29 kB

oznámení o uložení zásilky - BRAIN MORAVIA, spol. s r.o.

06. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Vepřek

06. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Machalíček

06. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Mišota

06. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Radek Murka

06. 03. 2018 - 22. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

06. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0009 40,07 kB

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - p.č. 1763/1, 1783/1, 1785, 2001/14, 2001/36, 2001/42, 2001/50, 2001/51 v k.ú. Zlín

05. 03. 2018 - 20. 03. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Stezka pro chodce a cyklisty, Čepkov - JS" - SO 101 integrovaná stezka, SO 201 opěrná zídka

.pdf 2018-026735 162,19 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49A

05. 03. 2018 - 20. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Martin Vrbas

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/11/2018

.pdf VV_11_2018 251,68 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/4972, sil. č. II/491, místní komunikace - ul. Kamenná, veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Podlesí IV, veřejně přístupná účelová komunikace na p.č. 4513 v k.ú. Zlín

05. 03. 2018 - 20. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Pavel Karlík

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Vlasta Bartošíková

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Irena Beňová

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Norbert Boček

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Alan Černohous

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Kopečný

05. 03. 2018 - 21. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hluboká v obci Zlín

02. 03. 2018 - 19. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-139797 154,15 kB
.pdf Kotková_Hluboká 73,89 kB

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností

02. 03. 2018 - 19. 03. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"chodník podél MK ul. Slovenská, Zlín"

.pdf 2017-139717 634,32 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - bezejmenná místní komunikace mezi ul. Pod Mladcovou a lokalitou Zbožensko v obci Zlín

02. 03. 2018 - 19. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- provizorní přemostění mostu č. Z53

.pdf 2018-021928 164,36 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 025217_2018 727,12 kB

oznámení o uložení zásilky - Radek Zedníček

02. 03. 2018 - 19. 03. 2018 | Petra Králíčková, Odbor živnostenský

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/012/18

27. 02. 2018 - 22. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '18»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky