Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Soudní v obci Zlín

18. 10. 2018 - 02. 11. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2018-083661 1053,42 kB
.pdf Čevela_3 91,77 kB

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ "Bytový dům Laterem" Zlín, Zálešná II

18. 10. 2018 - 02. 11. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Vítězslav Opatřil

18. 10. 2018 - 05. 11. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Michal Morávek

18. 10. 2018 - 05. 11. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

E.ON

19. 10. 2018 - 05. 11. 2018 | Eliška Bartončíková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON059 42,05 kB

Rozhodnutí - nařízení odstranění stavby - p.č. 853/1, 853/4, 853/5, 853, 2081/32, 2081/31, 2081/30,... v k.ú. Malenovice u Zlína

17. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Cyklostezka Husova- Centro Zlín, Malenovice"

.pdf 2017-160264 1572,02 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - sil. č. III/4913 - ul. Hlavní v obci Hvozdná

17. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Březnická, sil. č. III/49026 - ul. Hradská, Osvoboditelů, sil. č. III/49016 - ul. Gahurova, místní komunikace - ul. nám. T. G. Masaryka, Růmy, Štefánikova, Hradská v obci Zlín

17. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Den otevřených dvěří v Památníku Tomáše Bati"

.pdf 2018-121072 1068,6 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 131974_2018 144,75 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 131974_2018 1039,6 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - ul. Zelinova u BD B15, č.p. 7018 v obci Zlín

17. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"BD u Centrálního parku II., Zlín - Jižní Svahy"

.pdf 2018-049256 1063,9 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 131459_2018 623,76 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "optická síť FTTx Lužkovice - Klečůvka"

17. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - David Slováček

17. 10. 2018 - 02. 11. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

E.ON

17. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Eliška Bartončíková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON058 107,34 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49015 mezi obcemi Lukov a Zlín, Štípa

16. 10. 2018 - 31. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"KARIBUNI - výběh B pro slony africké"

.pdf 2018-115708 1066,39 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 131254_2018 2635,87 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. nám. Práce v obci Zlín

16. 10. 2018 - 31. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, nám. Práce, oprava zpevněných ploch pod hotelem Moskva a OD PRIOR" dokončení stavby

.pdf 2018-120355 1070,99 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 131082_2018 1030,01 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Michalova, veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Mezní, Šípková v obci Zlín, Příluky

16. 10. 2018 - 31. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- pokládání kabelu veřejného osvětlení

.pdf 2018-116499 1069,92 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 130757_2018 1799,19 kB

E.ON

16. 10. 2018 - 31. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON057 1174,04 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49015 mezi obcemi Lukov a Zlín, Štípa

15. 10. 2018 - 30. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- zvýšení BESIP u výjezdu z areálu ZOO a zámek Zlín - Lešná"

.pdf 2018-056390 1066,64 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 130605_2018 458,29 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Pančava (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín, Příluky

15. 10. 2018 - 30. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- výměna poškozeného sloupu

.pdf 2018-112920 1068,8 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 130287_2018 763,04 kB

E.ON

15. 10. 2018 - 30. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON056 1303,48 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Mladcová, Náves, U Hřiště, kabel NN" Zlín, Mladcová

12. 10. 2018 - 29. 10. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

12. 10. 2018 - 29. 10. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0012 2322,31 kB

E.ON

12. 10. 2018 - 27. 10. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0011 135,34 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/43829, bezejmenné místní komunikace (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Sazovice

11. 10. 2018 - 26. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Revitalizace veřejných ploch obce Sazovice"

.pdf 2018-116704 1073,3 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 128892_2018 1107,44 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915, III/4911, III/4912, III/49015, MK - ul. Za Dvorem, U Pekárny, Ke Hřišti, MK pro pěší na ul. Zámecká, VPÚK - parkoviště u ENAPO v k.ú. Štípa, VPÚK - parkoviště "P1" u ZOO Lešná v obci Zlín

11. 10. 2018 - 26. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Eva Poláková

11. 10. 2018 - 29. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -René Hutěčka

11. 10. 2018 - 29. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

11. 10. 2018 - 26. 10. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0010 52,54 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mlýnská, Tyršova v obci Zlín, Malenovice

10. 10. 2018 - 25. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- dočasné vyznačení zastávky MHD

.pdf 2018-103388 1061 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 128601_2018 1528,39 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - nám. T. G. Masaryka v obci Zlín

10. 10. 2018 - 25. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

10. 10. 2018 - 25. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON055 55,98 kB

oznámení o uložení zásilky - Petra Surá

09. 10. 2018 - 25. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Fryštácká, místní komunikace - ul. Přehradní v obci Zlín, Kostelec

08. 10. 2018 - 23. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Odlehčovací komora Malý Kostelec"

.pdf 2018-114988 1068,14 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 127046_2018 424,29 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. T. Bati na parkovací ploše před č.p. 1276 v obci Zlín

08. 10. 2018 - 23. 10. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-028815 1061,75 kB
.pdf Nicajevsky2 91,21 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Univerzitní v obci Zlín

08. 10. 2018 - 23. 10. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu UTB" - dokončení stavby

.pdf 2018-059876 1063,04 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 126850_2018 999,76 kB

E.ON

08. 10. 2018 - 23. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON054 1237,48 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městská síť Internext 2000 s.r.o. OK Kostelec - Štípa - Lukov - SO1, ul. K Farmě a Velikovská",na pozemcích p.č. 222/1...,k.ú.Štípa

05. 10. 2018 - 22. 10. 2018 | Jolana Prchlíková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Veřejná vyhláška - Martin Czislinský

05. 10. 2018 - 23. 10. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/93/2017

.pdf doručení VV_93_2017 136,73 kB

ROZHODNUTÍ "Rozvoj a revitalizace autosalonu JLR Zlín" SO 02 Obchodně servisní centrum II Zlín, Sokolská č.p. 5613

04. 10. 2018 - 19. 10. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky -Roman Keňo

04. 10. 2018 - 22. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Ludvík Peprníček

04. 10. 2018 - 22. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Trčala

04. 10. 2018 - 22. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Petr Zbořil

04. 10. 2018 - 22. 10. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání - změna č. 1 ÚP Tečovice

04. 10. 2018 - 22. 11. 2018 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí v uplynulém období 2012 - 2018

03. 10. 2018 - 03. 11. 2018 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Státní pozemkový úřad, Zveřejnění neprochtovaného/nepronajatého majetku

03. 10. 2018 - 01. 11. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

02. 10. 2018 - 22. 10. 2018 | Kristýna Králová, Odbor městské zeleně

Vícha Jiří

.pdf Veřejná vyhláška 261,44 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

01. 10. 2018 - 19. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

01. 10. 2018 - 19. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

01. 10. 2018 - 19. 10. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

24. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH II

29. 08. 2018 - 31. 10. 2018 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Opatření obecné povahy

07. 08. 2018 - 31. 12. 2018 | Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek - Vyhlášení popisu věci - výzva

03. 05. 2018 - 05. 11. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Zemědělská společnost KLM Míškovice, veřejná vyhláška - Oznámení o aplikacích přípravků - včely

04. 04. 2018 - 31. 10. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '18»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky