Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Ohnutý sloup lampy veřejného osvětlení - za domem Středová 4594

14.3.2018 11:07:01 | odpovědět R.Piluša

Hezký den,

rád bych se zeptal, zda je v plánu oprava ohnutého sloupu u lampy veřejného osvětlení za domem Středová 4594? Sloup ohnul sypač TS při zimní údržbě chodníku již před několika týdny. Ačkoliv problém nejspíše bude více estetický než bezpečnostní, rád bych se zeptal, kdy dojde k nápravě?

Děkuji a přeji příjemný den

Ohnutý sloup lampy veřejného osvětlení - za domem Středová 4594

19.3.2018 12:45:20 | odpovědět Petr Kvaiser, TS Zlín

Dobrý den,

o této havárii víme a bude se řešit výměna. Jen se čeká na vhodnější počasí. Stožár je sice ohnutý, ale nehrozí jeho pád (prověřeno).

Při výměně stožárů se pracuje i s kabely, a to pokud to nevyžaduje havarijní situace, plánujeme na počasí s stabilními teplotami nad 7 stupňů Celsia.
S tím souvisí také i betonáže. opravu tedy v plánu máme. Do poloviny dubna bude stožár vyměněn.

Hezký denSe psem do lesa Zlín-Malenovice

13.3.2018 10:28:50 | odpovědět Hradilová

Dobrý den,

chtěla bych se prosím zeptat, jestli se ve Zlíně-Malenovicích může chodit se psem do lesa - ptám se na to skrz mor afrických prasat. Přesněji se mi jedná o stezku začínající u OC Zlín a dále pokračující k tzv. Svaté vodě.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem


Hradilová

Se psem do lesa Zlín-Malenovice

14.3.2018 10:00:16 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

po konzultaci s kolegy z Odboru životního prostředí a z Odboru městské zeleně Vám mohu sdělit, že Vámi popisované trasy a oblasti se zákaz kvůli AMP netýká. V okolí Malenovic je však vyhlášen jiný zákaz vstupu do lesa a to kvůli odstraňování škod po podzimní vichřici. Stezku od OC Zlín ve směru ke svaté vodě - po zelené značce - však využívat lze! Zelená značka do zákazu nezasahuje. Bohužel kvůli té kombinaci AMP a zákazu vstupu, o které si zažádaly Lesy ČR, moc legálně přístupných míst v lesích není. Situace by se měla zlepšit v dubnu, kdy pominou termíny zákazu vstupu do některých lokalit.

Zde ještě přikládám odkaz na článek s mapou zákazu vstupu v okolí Malenovic kvůli polomu.

http://www.zlin.eu/zakaz-vstupu-do-lesu-kvuli-polomu-byl-prodlouzen-aktuality-4140.html

Příluky - úprava svahu

12.3.2018 19:47:50 | odpovědět Lubomír Slovák

Dobrý den
Bylo by prosím možné pokračovat v úpravě břehu (vykácení náletu) v části Příluky, za esíčkem po Dolní dědina, směrem od cesty ke žlabu. V loni se zde započalo s odstraňováním náletu. Stále zde však zůstává hodně křoví, které by bylo dobré odstranit. Pokud by však bylo možné ponechat část porostu přímo u cesty, aby tento odděloval komunikaci od zástavby. Děkuji.

Příluky - úprava svahu

21.3.2018 15:58:04 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za zájem o dění ve městě. Probírka se uskutečnila na základě požadavku Kanceláře místní částí Příluky a to v rozsahu 233 m2. Odbor městské zeleně zpracoval návrh probírky tak, aby se celá plocha více otevřela a aby se tak zvýšila bezpečnost chodců. V návrhu probírky však musel brát OMZ ohled na zachování stávajícího ekosystému. To byl také jeden z požadavků Odboru životního prostředí a zemědělství (který zastupuje zájmy státu) a který musel návrh probírky povolit. V neposlední řadě tvoří stávající keře a stromy stabilizační prvek proti ujíždění svahu. Větší rozsah probírky by tuto funkci mohl narušit, stejně jako narušit stávající ekosystém. Z těchto důvodu již letos další probírka není vhodná a s velkou pravděpodobností by ani nebyla příslušnými orgány povolena.


Hezký den

MĚSTO ZELENĚ

8.3.2018 9:27:53 | odpovědět Ondřej Dostál

Dobrý den,
Rád bych se zeptal na, z mého úhlu pohledu, docela závažnou problematiku třídění odpadu. To, že se odpad třídí, je samozřejmě v naprostém pořádku, samotným problémem jsou sběrné místa (barevné třídící koše), které alespoň v lokalitě Kvítková – mezi Morýsovými domy nebo pod hotelem Sole u parkoviště, vypadají jako malé skládky, a to především z důvodu nízké frekvence příjezdu popelářů. Často to potom (hlavně po víkendu) vypadá tak, že do přecpaných košů se už nedá nic narvat a v bezprostředním okolí košů naházené tašky s plasty, papíry, rozbité sklo. Lidé tedy třídit odpad chtějí, což je skvělé, ale měli by jim k tomu ze strany města být dopřány tomu adekvátní podmínky. A to nemluvím o tom, že u zmiňovaných barevných košů na ulici Kvítková (pod/mezi Morýsovými domy) je přístup ke košům přímo z této komunikace, což je dost nešťastné.
PS: Je bezva, že roste síť cyklostezek ve městě. Minulý rok byla otevřena jedna od ulice Díly IV po křižovatku u LIDLu. Na této cyklostezce vzniklo několik laviček, ani u jedné z nich ale není odpadkový koš. Proto vždy, když po ní jdu, jsou u laviček rozbité flašky a nepořádek. Mohlo by se město postarat o instalaci odpadkových košů? Stačí samozřejmě malých, ale alespoň nějakých.
Děkuji za odpověďi.
OD

MĚSTO ZELENĚ

12.3.2018 12:52:52 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

přikládám vyjádření ředitele TS Zlín a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství k problematice kontejnerů. V úvodu také reakci k doplnění košů.

Ad koše u cyklostezky:

Odpadkové koše budou doplněny, protože se jedná o nové typy odpadkových košů, byly již objednány do výroby a budou instalovány okamžitě po změně klimatických podmínek.
Michal Zlámal, OKaRDS

ad kontejnery:
U zmiňovaných kontejnerů, jak na stanovišti u garáží pod Morýsovými domy a pod hotelem Sole na parkovišti, byla právě z důvodu přeplňování v minulém roce navýšena frekvence vývozů a jsou vyváženy 3x týdně. Nepořádek kolem kontejnerů je způsobován neuvědomělými občany, kteří nezmenšují objem vyhazovaného odpadu (u kartonových krabic a PET láhví), odkládají vedle nádob odpady, které patří do sběrného dvora (elektrospotřebiče, sanitární keramiku, nábytek atd.) a mnohdy také odkládají vedle nádob vytříděné odpady bez ohledu na naplněnost nádob. Stanoviště pod hotelem Sole je velmi častým místem úklidu černých skládek.

Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u hotelu SOLE vyváží Technické služby vždy v pondělí, středu a pátek. Naplněnost všech kontejnerů sledujeme a vyhodnocujeme, pokud některé stanoviště vykazuje přeplněnost kontejnerů, zvyšuje se frekvence svozu. Uklízíme také okolí kontejnerů, kde bohužel často vznikají černé skládky.
Odpadkových košů je na území města Zlína pro Vaši informaci umístěno více než 1000. O osazení nových košů rozhoduje Odbor koordinace a realizace dopravních staveb. Ne vždy je to vhodné a účelné. Samotná absence odpadkových košů na některém místě ale není příčinou nepořádku.

Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Rekonstrukce chodníků ve Zlíně Pod Mlýnem

8.3.2018 7:34:10 | odpovědět Zdeněk Rokos

Dobrý den,
v loňském roce se opravovaly chodníky v Příluku ul. Pod Mlýnem. Zajímá mě , kdy budou dokončeny úpravy travnatých ploch, protože partu , která rekonstrukci prováděla jsem viděl pracovat na další rekonstrukci Na zarámí. Další problém je znečištěná komunikace. Bylo by možné v dohledné době tuto komunikaci vyčistit?
Hezký den

Rekonstrukce chodníků ve Zlíně Pod Mlýnem

8.3.2018 10:04:05 | odpovědět Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

terénní a sadové úpravy budou zhotovitelem stavby dokončeny na jaře letošního roku v závislosti na počasí. Konkrétní komunikace v návaznosti na stavbu budou očištěny po dokončení prací. Čištění celé oblasti je plánováno v rámci blokového čistění na září letošního roku.

S pozdravem

rozhlas po internetu

26.2.2018 19:03:22 | odpovědět Hába

Chcete posílat mailem zprávy z rozhlasu. Přihlásil jsem se. Bohužel na Podhoří žádný rozhlas neprovozujete. Ani skřínku u kanceláře MČ Podhoří neplánujete. Co kdyby paní hlasatelka z Prštného přečítala do rozhlasu i zprávy pro Podhoří - jedná se o stejné katastrální území.

rozhlas po internetu

28.2.2018 9:19:49 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Hábo,

tento pilotní projekt, který je zatím ve zkouškovém režimu, počítá se zasíláním zpráv z místních částí. Tedy z částí, kde je místní rozhlas provozován. Ve zprávě, která na tuto novinku upozorňovala, je zcela explicitně vypsáno, kterých částí se to týká. Podhoří tam uvedeno není, a proto si jej logicky nemůžete zadat. Chcete-li poslouchat zprávy z Prštného, zadejte si Prštné. Hlášení místního rozhlasu se používá v částech, které mají svůj komunitní život, a toto hlášení tak slouží čistě pro obyvatele dané lokality. Jedná se např. o zábavu hasičů, ples místních myslivců, pouštění draků dětmi atd. Podhoří takovou částí není, Podhoří je sídliště města Zlína. Co se týče nástěnky, na Podhoří jsou dvě na velmi exponovaných místech. Nedomnívám se, že v době rozšiřování digitálních technologií je efektivní rozšiřovat počet nástěnek.

Přeji hezký den

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '18»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky