Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Prázdný trojúhelník

21.5.2018 17:47:20 | odpovědět Jakub T.

Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké jsou do budoucna plány s velkým prázdným "trojúhelníkem" trávy mezi ulicemi T.Bati, Štefánikova, Gahurova.

Díky, Jakub

Prázdný trojúhelník

23.5.2018 12:28:30 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

z hlediska územního plánu se jedná o území zeleně, takže výstavba by zde probíhat neměla, nepovolili by to nejspíše ani památkáři. Vzhledem k tomu, že se postupně revitalizuje Gahurův prospekt a v návaznosti na revitalizaci nádraží se bude upravovat i prostor za ním (parčík + parkoviště Gahurova) tak tento trojúhelník zeleně se stane koncepční součástí pásu zeleně od památníku po nádraží.

Hezký den

Cyklostezky - zeleň

21.5.2018 6:49:30 | odpovědět Ivan

Dobrý den,
chtěl bych poprosit o ořez zeleně zasahující do cyklostezky vedoucí podél Jateční ulice, hlavně v zúžení u autoservisu. Příroda se nějak rozbujela a je docela problém se tam vyhnout s chodci nebo cyklisty. A ano, je možné, že zeleň patří Povodí Moravy, ale cyklostezka je města, tak snad to půjde nějak zařídit.Tento problém je ale na více místech na cyklostezkách v katastru Zlína, bylo by fajn se na to trochu zaměřit.

Děkuji a přeji hezký den

Cyklostezky - zeleň

23.5.2018 12:40:32 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

předáno na OMZ, jakmile mi potvrdí, že je to ořezané, dám vědět. (pokud jsou to tedy stromy města). Pokud by to stromy města nebyly, může to být oficiálně složitější. Museli bychom vyzvat majitele a až kdyby to neudělal, to můžeme, v případě ohrožení provozu, udělat sami. Upozorním OMZ i na další místa. (však tu taky jezdím na kole :) Jen vysvětlím, že nejdříve se musela dokončit první seč a nyní přichází na řadu ořezy.

Děkujeme za upozornění a přeji hezký den

Skácení stromu na ul.KŘIBY

20.5.2018 19:50:03 | odpovědět Jiří Adámek

Dobrý den, na ul.Křiby před 17.ZŠ byl skácen smrk, po kterém zůstal zcela zdravý pařez průměru cca 80cm cm a obvodu cca 250cm. Jednalo se o soliterní smrk, tím že rostl osamoceně, velmi krásný. Strom nikomu nastínil ani nijak nezavazel. Rostl již před zahájením prací na přilehlé části sídliště a přežil tudíž veškerou stavební činnost v okolí. Nepřežil ale současný zásah a protože při kácení stromu bylo poškozeno přilehlé zábradlí, nabízí se možnost, že zásah byl od počátku neprofesionální. Prosím o sdělení, kdo skácení smrku povolil a zda toto rozhodnutí bylo v souladu se zákonem. Děkuji.

Skácení stromu na ul.KŘIBY

21.5.2018 16:40:30 | odpovědět Petra Halašková, OMZ

Dobrý den,

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína obdržel 27. 4. 2018 žádost o posouzení stavu smrku rostoucího v blízkosti ZŠ Zlín, Křiby na Jižních Svazích od ředitele školy Mgr. Zdeňka Mikošky. V jeho žádosti bylo uvedeno, že smrk začíná pozvolna usychat a na jeho špatný stav byl v posledních týdnech upozorněn již několikrát i ze strany rodičů a obyvatel z okolních panelových domů na ulici Křiby. Vzhledem k tomu, že smrk stál v těsné blízkosti příjezdových komunikací a chodníků u ZŠ Zlín, Křiby, byla dle Mgr. Mikošky tímto ohrožena především bezpečnost žáků školy. Obrátil se tedy proto na náš odbor se žádostí o vyslání pracovníka našeho odboru na odborné posouzení stavu tohoto smrku.

Odbor městské zeleně místním šetřením vyhodnotil aktuální stav stromu a k žádosti o posouzení stavu smrku bylo žadateli 10. 5. 2018 sděleno následující:

„Konkrétně se jedná o smrk ztepilý (Picea abies) č. 125 na ploše ZŠ Křiby a Církevní ZŠ dle veřejně přístupného internetového portálu www.stromypodkontrolou.cz. Z hlediska fyziologického stáří se jedná o dospělý strom. Jeho zdravotní stav je silně narušený, je zde souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití hodnoceného jedince (jedná se především o poškození kořenů a napadení podkorním hmyzem (pravděpodobně lýkožrout smrkový – Ips typographus)). Fyziologická vitalita stromu je výrazně snížená, je zde patrný začínající ústup koruny. Stabilita stromu je výrazně snížená, je zde přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu (především jde o infekci kmene). Strom je neperspektivní, na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou dobou přežití.

Po zhodnocení aktuálního stavu na základě Vaší žádosti bylo zjištěno výrazné zhoršení stavu jedince v důsledku napadení kůrovcem. Dle našich informací je pozemek, na kterém smrk roste, ve správě ZŠ Křiby. Ze zákona o lesích si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, tedy pokud se objeví kalamitní škůdce, jako jsou kůrovci na stromech rostoucích mimo les, je Vaší povinností včas a účinně zasáhnout. V případě napadení kalamitním škůdcem, jako je lýkožrout smrkový, obecně zvaný kůrovec, je třeba strom v nejbližším možném termínu pokácet a do 15 dnů oznámit Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Samozřejmé je zajištění důkazů o napadení stromu kůrovcem například fotodokumentací. Kácení si však musíte zařídit sami, Odbor městské zeleně na zahradách škol nekácí. Ručíte za všechny škody způsobené kácením, dřevní hmotu si můžete ponechat. Důležitá je také následná asanace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou lze asanovat včasným odvozem a zpracováním dřeva na pile, popř. mechanickým odkorněním na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu.“Z výše uvedeného vyplývá, že kácení proběhlo v souladu se zákonem. Povolení ke kácení v tomto případě nebylo potřeba - kácení stromů napadených kůrovcem je nutno pokácet co nejdříve. Fotodokumentace předmětného smrku dokazující napadení kůrovcem (např. výletové otvory na kmeni, výrazné sesychání jehličí, nadměrné smolení) je k dispozici k nahlédnutí na Odboru městské zeleně, budova Zarámí 4421, kancelář č. 211 (kontaktní osoba Ing. Petra Halašková). Kácení bylo v režii samotné školy, která ručí za všechny škody způsobené kácením.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Nevyhovující stav vozovky na Mladcové, ulice Stráně

19.5.2018 8:38:46 | odpovědět Skopalová

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na špatný stav vozovky, respektive jejího nezpevněného okraje v ulici Stráně. Jedná se o sjezd směrem ke Zboženským rybníkům před odbočkou na ulici Konvalinková. Okraj poměrně úzké cesty zde prudce končí výmolem cca 40 cm hlubokým, navíc špatně viditelným kvůli neposekané trávě. Spoluobčané se snažili řešit situaci svépomocí a vyplnili prohlubeň jílovitou zeminou, která se vyplavovala po celém úseku při nedávných přívalových deštích. Komunikace svou šířkou neodpovídá narůstající dopravě způsobené výstavbu nových rezidenčních čtvrtí, situace se navíc komplikuje vzhledem k objízdné trase zde vedené (sjezd na Stráně z ulice Návesní uzavřen). Velmi bych se přimlouvala za rychlé řešení tohoto problému např. navezením makadamu do nejhoršího úseku a posléze po zpracování patřičné dokumentace i celkové úpravy této trasy odpovídající intenzitě dopravy v této části Zlína-Mladcové. Děkuji. Skopalová

Nevyhovující stav vozovky na Mladcové, ulice Stráně

31.5.2018 10:00:49 | odpovědět Pavel Moravec, Odbor koncepce a realizace dopr. staveb

Dobrý den,

na části stavby křižovatky Mladcová ul. Návesní, Stráně by se měly zítra a pozítří pokládat živičné vrstvy.
Současně bude probíhat zásyp míst krajnic ul. Stráně směrem ke Zboženským rybníkům.

Hezký den

Nevyhovující stav vozovky na Mladcové, ulice Stráně

28.5.2018 12:40:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

ohledně vyjádření Vás poprosím o strpení, daný referent nyní čerpá ŘD. A jak to bývá, po návratu nebude vědět co dříve. Váš dotaz zodpovíme, jakmile to bude možné.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Cyklostezky

17.5.2018 7:27:39 | odpovědět Jana

Dobrý den,
je super že se sice pomalu ale určitým způsobem rozrůstá počet kilometrů cyklostezek v rámci Zlína. Může mi ale někdo odpovědět na otázku, kdy se začnou řešit napojení těchto jednotlivých úseků? Jak se má člověk s kolem dostat například od Čepkova na Cigánov, od Dopravního podniku na nábřeží u Zálešné, o Příluku nemluvě. Návaznost je opravdu tristní. Většina "cyklostezek" je už staršího data ale problém s přejezdy se absolutně neřeší.
Děkuji za odpověď

Cyklostezky

17.5.2018 8:15:57 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

úvodem poznamenám, že je velká škoda, že jste se včera nezúčastnila či nemohla zúčastnit cyklo debaty se zástupci radnice, která probíhala až do 18 hodin. Vše tam bylo k dispozici a na vše se dalo zeptat. Napojení jednotlivých úseků se pochopitelně řeší a účastníci včerejší akce si i mohli prohlédnout koncept celkového stavu stezek ve Zlíně. Bohužel nejde všechno hned a ne každá komunikace patří městu. Jsou tu komunikace krajské, státní, soukromé atd. Např. cyklopruhy musí povolit policie. Není to tak, že si radnice rozmyslí, že je chce, tak je udělá. Svou roli také hrají platné normy, které při omezených prostorových podmínkách neumožňují realizovat vše. Některé věci bohužel nejsou tak jednoduché, jak se mohou na první pohled zdát. Jinak Vás ale snad potěším, protože Vámi popisovaný úsek Čepkov - Cigánov je vyprojektovaný a bude se brzy stavět.

Děkujeme za trpělivost a zájem o dění ve městě

Hostinec Horní Malenovice

16.5.2018 16:33:50 | odpovědět Jan

Dobrý den,
Malenovicemi se šíří zprávy o uzavření (demolici) Hostince Horní jar. Staši 157 Malenovice. Tak bych se rád zeptal:
- Je to pravda?
- Má být místo něho vybudována ubytovna?
- Není to objekt patřící k historii Malenovic a tím pádem taky odkaz předků?
- Nebylo-by ostudné zastavět kostel ze severních pohledu, když už se tak činí o kousek dál?
- V případě pravdy, dá se proti tomu ještě něco dělat?

Děkuji za odpověď

Hostinec Horní Malenovice

17.5.2018 9:50:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

náhledem do katastru zjišťuji, že se nejedná o majetek města, majitelé jsou z Prahy a se svým majetkem mohou zacházet tak, jak jim umožní platný zákon či územní plán. Další už je na orgánech státu jako je stavební úřad či třeba památkáři. (pokud by to bylo chráněno).

Tímto je komentář za město vyčerpán. Ovšem pokusím se Vám pochopitelně ještě zjistit více podrobností.


Hezký den

HOSTINEC HORNÍ MALENOVICE

17.5.2018 11:33:05 | odpovědět Daniel

dobrý den,
zjistěte prosím víc, mě to taky zajímá. Hospůdka dodává Malenovicím jakýstakýs starobylý ráz a jestli jí tam nahradí nějaká nevzhledná "ubytovna" tak jsem přímo zděšen.

HOSTINEC HORNÍ MALENOVICE

17.5.2018 12:41:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

na stavebním úřadě mi sdělili, že tam žádnou žádost o demolici tohoto objektu nemají. Takže pochopitelně ani projekt k nějaké výstavbě.
Nebo minimálně oficiálně tomu nic nenasvědčuje. Více by asi měl vědět přímo nájemce objektu. (jestli tam nějaký je, neznám to tam do detailů).

Podotýkám, že objekt není města a tak tedy může město jeho osud ovlivnit pouze v zákonných mezích.

Hezký den

Aktualizace, doplnění informací:

Po dalším prověřování a upozornění je tedy aktuální situace taková, že budoucí zájemce o koupi objektu se na odborech magistrátu zajímal o možnostech dalšího využití objektu či parcely. Bylo mu tedy sděleno, co se, s ohledem na územní plán, dá v této lokalitě realizovat, co by musel vše splnit, dodržet, atd. případná nová stavba by např. nesměla zastínit pohled na kostel a splnit řadu dalších regulativů.

Hezký den

pitná voda

11.5.2018 22:32:24 | odpovědět ludmila

Dobrý den
Na malenovském náměstí je vybudované pítko pro osvěžení v horkých dnech, ale při nedostatku vody by se vodotrysk a pítko mnělo zrušit. s vodou s pítka se plýtvá děti se stříkají, nechávají zbytečně vodu téct. Vždy když jdu kolem a vidím co ty děti dělají tak je okřiknu, aby si s vodou nehráli ale pak odejdu a ohlédnu se a jedou na novo je to jak když se hází hrách na zeď. Zalévání zahrádek se zakazuje a tady se plýtvá s pitnou vodou.

pitná voda

14.5.2018 9:48:18 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

sucho a plýtvání vodou je nyní skutečně problém a každý by si měl sáhnout do svědomí, jak a k čemu využívá pitnou vodu. Dle informací od kolegů z OKaRDS se proud pitka sám ukončí, takže voda neteče nonstop.
Pitko je určeno k osvěžení kolemjdoucích, k opláchnutí obličeje či rukou a vodní prvky se obecně zřizují pro zvýšení vlhkosti okolního vzduchu.

Jsem naprosto přesvědčen, že děti za rok nevyplýtvají více vody, než je jedno napuštění bazénu. Přitom pohledem na leteckou mapu zjišťuji, že ten má v Malenovicích na zahradě téměř každý. Kdyby si jen jeden člověk odpustil napuštění bazénu, ušetří se mnohem více vody, než zrušením pitka. Zrušit lidem možnost se občerstvit či opláchnout při pobytu venku se zde tedy zatím neplánuje.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

rozšíření parkoviště ul. Česká, Moravská, Slezská

10.5.2018 13:17:41 | odpovědět Tomáš

Dobrý den,
rád bych se zeptal v jaké fázi se nachází akce rozšíření parkování (Česká x Moravská x Slezská).
Prozatím byly vykáceny stromy a seřezané keře.
- Jaký je datum prvního kopnutí do země ?
- Jak bude řešena zvýšená prašnost ?
- Bude se akce realizovat najednou nebo bude rozdělena na nějaké rozumné etapy?
- Bude umožněno obyvatelům dojezd k domu (vyložení a naložení)?
Děkuji za odpověď

rozšíření parkoviště ul. Česká, Moravská, Slezská

14.5.2018 10:08:05 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

Ano, práce jsou rozděleny na etapy. V první etapě je na řadě ulice Česká. V rámci předpřípravy se nyní připravuje náhradní provizorní parkoviště. Termín zahájení je přelom června/července. Co se prašnosti týče, existují limity, které musí každý stavitel dodržet. Tyto požadavky a limity jsou stanovené zákonem. Ke stavebnímu povolení se vyjadřuje i Krajská hygienická stanice Zl. kraje a Odbor životního prostředí (oba zástupci státu, ne města). Tyto organizace si stanoví podmínky, za jakých je možné v lokalitě stavit. Namátkou uvedu např. čisté stroje, nutnost kropení vodou pro snížení prašnosti atd. Tyto požadavky zahrne „stavební úřad“ do podmínek udělení stavebního povolení. Kontrola dodržování je pak na výše uvedených orgánech. Úředník, který to má na starost, však z pochopitelných důvodů nemůže být na místě denně, má mnoho další věcí k řešení. Proto i uvítáme, pokud budou občané slušnou a korektní formou upozorňovat, že něco není dodrženo. (A ideálně to doloží důkazem, např. fotkou z mobilu) Ad vyložení a naložení, budu muset nejdříve prověřit. Další informace budou také zveřejněny v dalším čísle Magazínu Zlín.

Hezký den

1.máj ve Zlíně

9.5.2018 22:47:27 | odpovědět Jana

Prvomájový průvod od budovy kraje je dobrý nápad. Málo pochopitelné už bylo strnulé, polomrtvé čelo průvodu, což, jak si vzpomínám, bylo i v předchozím roce. To by se nelíbilo ani Baťovi, svátek chápal mimo
jiné i jako svátek jara, mládí, radosti. Určitě by organizátoři nepochybili, kdyby v úvodu průvodu šel soubor Vonica nebo Dechovka mladých. Část průvodu s nimi byl už veselejší.
Mimo to se domnívám, že by měly být pozvány i spolky a sportovní kluby, které dostávají od města a kraje
nemalé finanční prostředky na činnost.

1.máj ve Zlíně

14.5.2018 10:40:50 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za připomínky. Samotný průvod město Zlín neorganizovalo. Vaše podněty a připomínky rádi předáme. Do budoucna se budeme snažit, aby tyto akce byly pochopitelně jen lepší a lepší k čemuž mohou sloužit i tipy od občanů.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Boj proti zavíječi na krušpánku ?

9.5.2018 20:27:20 | odpovědět J.Frelichová

Mám dotaz, zda Odbor městské zeleně MMZ totálně vzdal boj proti zavíječi na krušpánku? A jestli si někdo z odboru uvědomil, že takovým přístupem dochází k šíření toho agresivního škůdce? I když toto ponechání ke zničení = sežrání buxusu housenkami zavíječe bylo zdůvodněno ze strany odboru loni tím, že nemají kapacity !
/Občané uschlé keře krušpánku nebo silně napadené aspoň vylikvidují, na veřejném prostranství keře i naprosto suché zůstávají!!/
Letos je k dostání nový biologický přípravek Lepinox -postřik, dodává i přímo do domu firma Bioagens ,která s aplikací i poradí. Vím a mám i ověřeno, že zabírá na housenky zavíječe na krušpánku velmi dobře. Lepinox je nyní používán i v zahradách zámků, veřejných parcích ap. Uvažuje o tomto použití i Odbor městské zeleně ve Zlíně?
Nebo už je buxus na pozemcích MMZ sežrán housenkami všude?
Děkuji za opověď.
PS nevím, zda se dá zveřejnit jméno Bioagens jako pomoc zahrádkářům doposud bojujících se zavíječem?Ale název Lepinox se snad zveřejnit dá.Díky .

Boj proti zavíječi na krušpánku ?

17.5.2018 13:47:12 | odpovědět Ivo Divoký, vedoucí Odboru zeleně

Dobrý den,

Odbor městské zeleně monitoruje rozsáhlý žír zavíječe na zimostrázu. Boj s tímto škodlivým faktorem je v rámci rozsahu Zlína komplikovaný. Je rozdíl chránit buxus na zahradě a na 300 ha veřejné zeleně. Od příštího týdne však budou zkoušeny i biologické přípravky proti škůdci

S pozdravem

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '18»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky