Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Hlášení rozhlasu Podhoří

9.2.2018 17:14:38 | odpovědět Václav Hájek

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč zde na Podhoří posloucháme hlášení rozhlasu z místní části Příluky ? Když už teda nějaké hlášení je, tak by mohlo být z místní části Prštné. Nebo opět pro změnu pokud je hlášení místní části Prštné, tak ho poslouchají na Příluku ?

Hlášení rozhlasu Podhoří

14.2.2018 12:33:04 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Pochopitelně se nejednalo o úmysl, ale došlo k neočekávané nestandardní technické závadě, která mohla být i díky Vašemu upozornění odstraněna.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

PS: Tímto prosím další občany, kteří chtějí hlásit závady podobného typu. Velmi by pomohlo nahlásit rovnou i ulici či případně i číslo sloupu (každý ho má přiděleno). Technici pak mohou jít na jistotu a nemusí prověřovat sloup od sloupu. Děkujeme

Přechod Obeciny

8.2.2018 17:15:53 | odpovědět Jarmila Zdráhalová

Dobrý den,
prosím o informaci, proč není vybudován bezpečný přechod pro chodce na Obecinách (zastávka MHD, konec ulice Štefánikova, začátek Přílucká), kde zhoustla doprava natolik, že zde není možné přejít pro dospělého natož pro děti. Je bezpečnost a zdraví až na druhém místě před plynulým průjezdem vozidel?
Děkuji za pozitivní odpověď.

Parkoviště před OD Prior

8.2.2018 10:18:07 | odpovědět Petr Holeček

Dobrý den,
prosím o info zda probíhá jednání mezi městem Zlín a vlastníkem OD Prior týkající se opravy parkoviště.
Děkuji
PH

Přístřešky na zastávkách MHD

6.2.2018 19:56:50 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,
město v posledních letech opravuje v hojné míře zastávky MHD, což usnadňuje cestování a je přijímáno obyvateli kladně. Součástí těchto rekonstrukcí bývá i výměna přístřešků. Proč se ale povětšinou instalují přístřešky bez bočních stěn? Zčásti to tak popírá funkci samotných přístřešků při nepřízni počasí. U starých byly boční stěny aspoň využívány k reklamě a jistě přinášely aspoň nějaké finance DSZO.
Děkuji za odpověď. J.T.

Přístřešky na zastávkách MHD

7.2.2018 8:48:08 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

tam, kde jsou autobusové přístřešky bez bočnic se většinou jedná o případy, kdy průchozí šířka zastávkového pruhu je natolik úzká, že pro hendikepované občany by bočnice byly překážkou v chůzi (např. autobusové přístřešky osazené v průchozím chodníku, apod.)

Stávají se i případy, kdy bočnice ze strany příjezdu vozidla MHD zakrývá jeho aktuální příjezd a řidič vozidla (případně cestující v přístřešku) včas nezaregistruje tuto nastalou situaci.
Samozřejmě tam, kde je to možné se bočnice v rámci autobusového přístřešku umisťují (i bez ohledu na jejich reklamní využití).

Dětské hřiště - Lužkovice

5.2.2018 21:08:47 | odpovědět Hynek Dědek

Dobrý den,

v místní části Lužkovice zcela chybí dětské hřiště. To které je u fotbalového hřiště se dětským nazývat nedá. A torzo dětské hřiště z 80.tých let na ulici Rovinka je v opravdu špatném stavu. Má město v plánu v této místní části nějaké moderní dětské hřiště vybudovat?

Dětské hřiště - Lužkovice

15.2.2018 12:56:04 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,

v roce 2011 se hledal, na podnět občanů v Lužkovicích, nový vhodný pozemek pro vybudování dětského hřiště. Bohužel se nenašel, protože převážná většina pozemků je v soukromém vlastnictví. Hřiště na ul. Rovinka pravděpodobně není na městském pozemku, protože není ani součástí pasportu veřejně přístupných hřišť a sportovišť. Prověřovala se i varianta u fotbalového hřiště, ale bohužel je tato lokalita v záplavovém území a tudíž není možné v této lokalitě hřiště postavit. V r. 2012 se alespoň zrekonstruovalo stávající hřiště na ul. Pod Tvrzí a vyměnili se nevyhovující prvky za prvky certifikované. Velmi jsme však limitováni malým prostorem.

S pozdravem

Světelný smog

5.2.2018 21:01:19 | odpovědět Hynek Dědek

Dobrý den,

již dlouhodobě je po celém městě Zlín a jeho místních částech veřejné osvětlení, které zbytečně zvyšuje již tak velký světelný smog. Jedná se především o osvětlení tvaru koule, které nejen svítí na chodníky a cesty, ale také do nebe. Takové sloupy veřejného osvětlení se nachází např. kolem vily Tomáše Bati a v jejím okolí směrem k univerzitní budově U5 a dále různě po Jižních Svazích, také jsou kolem Januštice, v areálu nemocnice i místní části Lužkovce (ul. Bařinka). Přitom jsou tyto světla jednoduše řešeny třeba na Zálešné, kde mají nasazen "klobouk" který brání svícení do oblak. Můžete s tím jako město něco udělat. Děkuji

Světelný smog

7.2.2018 8:38:53 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

co se týče variant osvětlovacích hlavic, řídíme se při řešení budování nových sítí veřejného osvětlení schválenými „Městskými standardy pro veřejné osvětlení“.

V těchto standardech jsou i zmíněné „stínicí klobouky“ na svítidla určená pro osvětlení vedlejších ulic, vilových čtvrtí, parků, pěších a klidových zón.
Každý požadavek na dodatečné zastínění posuzujeme individuálně a hodně případů jsme již takto vyřešili.

Světelný smog

7.2.2018 8:39:35 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Dobrý den,

Technické služby Zlín provozují 11 317 svítidel veřejného osvětlení. Světelné zdroje mají většinou příjemnou barvu světla, jde o sodíkové výbojky (SHC) o příkonu 70, 100, a 150 W a v menší míře pak využíváme halogenidové výbojky 100, 150 W a v případě přechodů i 250 W (HQI).
Převážná většina svítidel byla instalována nedávno a není důvod je s ohledem na hospodárnost měnit. Běžná silniční svítidla mohou spolehlivě fungovat vhledem ke své konstrukci v řádu desítek let.
Výměnu svítidel tedy nepřipravujeme. Při nové výstavbě veřejného osvětlení dodržujeme technické normy podmínky „Městské standardy pro veřejné osvětlení Zlín“, které jsou k dispozici např. na webových stránkách http://www.tszlin.cz/verejne-osvetleni/standardy-vo/.

Zelená bariéra Obeciny

5.2.2018 12:42:31 | odpovědět Jan Vacek

Dobrý den.
V minulém týdnu začala probíhat razantní prořezávka zeleného koridoru mezi ulicí Vizovická a čtvrtí Obeciny.
Nejedná se o klasickou probírku, ale úplnou likvidaci keřů i stromů v pásech cca 5-10 metrů v nepravidelných intervalech. Můžete prosím sdělit co je důvodem?
Tento kousek zeleně je pro nás jediným dělítkem mezi nejrušnější ulicí a obydlím.
Plní funkci estetickou, protihlukovou, ale v neposlední řadě zachytává splodiny z projíždějících aut.
Děkuji za odpověď. JV

Zelená bariéra Obeciny

12.2.2018 13:44:05 | odpovědět Ivo Divoký, vedoucí Odboru zeleně

Dobrý den,

odstraňování porostu v dané lokalitě je prováděno za účelem rekonstrukce tepelných rozvodů, práce provádí Teplo Zlín, nejedná se o akci města.
O případné výsadbě keřů na původní místo ještě není rozhodnuto,obecně se taková výsadba na sítě nepovoluje, OMZ bude ještě se správcem tepelného vedení jednat.

Hezký den

Semafor s tlačítkem u zastávky Pod Babou (pod JS u Vertikonu)

5.2.2018 12:34:18 | odpovědět Jarmila Šimová

Dobrý den,
nedávno se na přechodu u zastávky Pod Babou opět stala dopravní nehoda - srážka chodců (dvě školačky) s autem. Tyto dva přechody u zastávky jsou krajně nebezpečné. Zpomalení rychlosti zde není efektivní, protože bezpečně přejít 4 jízdní pruhy je zde nebezpečné nejvíce pro děti, které zde chodí do školy nebo na kroužek, ale i pro dospělé. Nehod se zde již stalo bezpočetně, proč město stále nic nedělá? Proč zde nenecháte pouze jeden přechod se semaforem na tlačítko? Budete čekat jako u Malé Scény, kde jste také stále otáleli se semaforem, aby se náhodou nenarušil plynulý provoz, až tam byl nakonec smrtelný úraz malé holčičky, která šla do kroužku? A až potom město udělalo semafor?
Denně pod JS musí malé děti přecházet tuto nebezpečnou silnici. I z pohledu řidiče musím konstatovat, že v tomto úseku je i při nejvyšší opatrnosti snadné přehlídnout chodce, protože např. vyjíždí trolejbus ze zastávky, auto z vedlejší ulice a tím, že jsou zde dva jízdní pruhy, tak chodce za vozem v druhém pruhu můžete přehlédnout. Jezdím zde pravidelně, přecházím zde silnici a u všech lidí, kteří tuto část Zlína znají se zcela shodneme na tom, aby zde byl jeden přechod na semafor s tlačítkem.
Nyní rodiče svých dětí co chodí na kroužek do Vertikonu řeší situaci tak, že buď jde dítě až na semafor k Baťově vile, nebo musí popojet trolejbusem k zámku, tam přejít podchodem na druhou stranu a vrátit se zpět trolejbusem na JS. Nebo riskovat a modlit se, že vaše dítě nikdo na tomto přechodu nesrazí. A to vše proto, že město stále neudělalo bezpečný přechod v tomto místě.
Bude prosím město o semaforu v tomto místě uvažovat?
Děkuji

kontrola rychlosti ulice Slovenská

2.2.2018 11:00:03 | odpovědět Martin Dolezal

Dobrý den, minulý rok tady na fóru padla informace, že se bude zavádět radarová kontrola rychlosti na ulici Slovenská od křižovatky se ul. Štefánikovou po 3. ZŠ. V jakém stavu se momentálně tento projekt nachazí a kdy je plánována instalace? Děkuji.

kontrola rychlosti ulice Slovenská

5.2.2018 10:57:01 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den, co se tohoto projektu týče, informace jsou následující :

- skutečně platí příprava projektu na osazení nových rychlostních kamer ve městě Zlín, týká se to i úseku ul. Slovenská,

- v současné době je projekt ve stadiu schvalování (ruku v ruce s vlastní realizací rychlostních kamer je nutné řešit následující kroky – celkový proces správního řízení (nové zpracovávání podkladů k evidenci přestupků, nová procesní forma správního řízení, apod., což má souvislost s celkovou logistikou tohoto projektu),

- předpokládáme v případě dořešení všech těchto požadavků na možnou realizaci v druhé polovině letošního roku.

Hezký den

KONTROLA RYCHLOSTI ULICE SLOVENSKÁ

5.2.2018 17:37:41 | odpovědět Martin Dolezal

děkuji za rychlou odpověď a pozitivní zprávy

3. etapa Mostní ulice

29.1.2018 7:50:27 | odpovědět Jaroslava Cupáková

Máme rok 2018, proto bych se chtěla zeptat, zda se letos konečně dokončí oprava celého prostoru od zbytku ulice Mostní, přes točnu trolejbusů až k ulici Březnická. Myslím tím i opravy veřejných chodníků. Děkuji.

3. etapa Mostní ulice

2.2.2018 10:15:54 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

v současnosti je projektová dokumentace připravena na podání pro vydání územní rozhodnutí (důvodem posunu je dodatečné řešení stavebních úprav s majitelem podzemního tunelu pod ul. Mostní). Následně bude dopracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Po příslušném schválení předpokládáme zahájení vlastní realizace nejpozději začátkem příštího roku.

Hezký den

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '18»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky