Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Parkování Alternativa vs. Kolektivní dům

11.12.2018 9:55:28 | odpovědět Martin Vlček

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli vám jako městu přijde normální zabrat pro Alternativu - kulturní institut kruhové parkoviště před Kolektivním domem a dále také parkovací místa pod okny z druhé strany a další místa (celkem možná 15 míst) Kolektivní dům má přes 100 trvale obydlených bytů, ti lidé musí někde parkovat a mě nepřijde normální, aby město jako vlastník pozemků kolem domu tyto zabralo pro Alternativu, kde se konají nepravidelné akce pořádané zpravidla večer, kdy lidé přijedou domů a nemají kde zaparkovat. Návštěvníci alternativy mohou při konání akcí parkovat kdekoliv jinde na placených parkovištích, ale ne u bytového domu se 100 byty, kde je celkem možná tak 50 míst. Budete to nějak řešit???
Děkuji za odpověď

Parkování Alternativa vs. Kolektivní dům

13.12.2018 11:33:52 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Vlčku,

referent, který by mi mohl k této věci poskytnout podklady proč a k čemu došlo, je nyní v PN. Odpověď s vysvětlením a argumenty Vám tedy poskytnu nejspíše až v novém roce. Už nyní však musím s lítostí připomenout, že žádný zákon Vám negarantuje parkovací místo u domu. Dispoziční řešení v okolí Kolektivního domu navíc ani neumožňuje, aby zde pohodlně zaparkovali všichni obyvatelé domu. Sám píšete, že je tam 100 bytů a jen několik desítek míst k parkování. Z toho vychází, že vždy bude někdo znevýhodněn. Nikdy nezaparkují pohodlně všichni. Je neodmyslitelným faktem, že bydlení v centru krajského města má své nesporné výhody, mezi které však nepatří bezproblémové parkování. Podrobněji nejspíše až po novém roce.

Hezký den

Česká???

7.12.2018 11:02:31 | odpovědět Ludmila

Dobrý den,
kdy už bude konečně hotova ul. Česká na JS?
Snad už je to půl roku!? Vypadá to, že si firma šetří práci...

Česká???

10.12.2018 13:03:59 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že dle smlouvy je (a vždy byl) termín dokončení 31. 5. 2019, nechápu smysl Vaší urgence. S ohledem k datu vašeho dotazu bych přerušení prací přičítal spíše nástupu zimy, než že by si firma šetřila práci. Řada stavebních činností totiž vyžaduje teplotu nad bodem mrazu. Dovolte mi také, abych Vás seznámil s nynější situací na trhu práce a ve stavebnictví. Poslední cca rok je to tak, že stavební firmy spíše odmítají menší stavební zakázky, protože není možno sehnat kvalifikovanou sílu. Poznámka o nutnosti šetřit si práci je tak v souvislostech roku 2018 mimo realitu.

Hezký den

ČESKÁ???

11.12.2018 9:02:58 | odpovědět Ludmila

Ahá, děkuji za odpověď, nevěděla jsem, že je termín dokončení až za rok od zahájení "stavby".....na těch jejich velikých reklamách(které mimochodem cloní pohled a jsou nebezpečné při výjezdu z parkoviště) není nic takového uvedeno.
Děkuji za objasnění
L

ČESKÁ???

11.12.2018 11:40:15 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

pokud jsou cedule nebezpečné jak tvrdíte, a budete ochotna mi to doložit fotografií, pokusím se zprostředkovat nápravu.

překopaná cesta Mladcová

6.12.2018 8:01:48 | odpovědět M.Válek

Dobrý den, po výkopových pracech pro optickou sít FTTx zůstala překopaná silnice L.Košuta u domu č.p.2907 (naproti školky, je to u křižovatky ulic Návesní-Mladcovská a slepá část L.Košuta ). Výkop byl jen zasypán šterkem, který už je pryč a díra po celé šířce se jen prohlubuje. Nevím koho přesně upozornit na tento stav, práce podle všeho prováděla soukromá firma pro jinou soukromou firmu, předpokládám, že s povolením stavebního úřadu Zlín. Nevim ovšem, zda po těchto pracech někdo zkontroloval, zda jsou chodníky a překopy silnic v původním stavu. U zmíněného místa to tak určitě není.Prosím tedy o přeposlání této informace na příslušného úředníka Města Zlína a vymožení nápravy na stavební firmě co nejdříve. Předem děkuji. M.Válek

překopaná cesta Mladcová

10.12.2018 12:51:44 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

po prověření na Odboru stavebních a dopravních řízení mi bylo sděleno, že stavba ještě není dokončena, stavebník (Zlín Net, a.s.) proto zatím nepožádal o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu ani pro některou její část. Stavební úřad bude situaci řešit se stavbyvedoucím, zodpovědným za provádění stavby.
Dále mi bylo sděleno, že k dnešnímu dni by měl být (dle slov stavbyvedoucího) již výkop uveden do pořádku.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

vánoční osvětlení

3.12.2018 15:28:38 | odpovědět Dušana Zajíčková

Dobrý den, mám malou poznámku k osvětlení na adventních trzích na nám. Míru.

Celý prosinec se stmívá už v 15,30 hod. Bylo by možné rozsvítit vánoční osvětlení již v tu dobu?

Světla se rozsvítí až skoro v 16,30 a to už je tma "jako v pytli".

Děkuji za odpověď.

Dušana Zajíčková, Zlín

vánoční osvětlení

3.12.2018 15:44:52 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážená paní Zajíčková,

pokusím se to prověřit, ale už nyní Vám mohu sdělit, že hodina svícení navíc v celém vánočním čase by si vyžádala i další náklady nad aktuálně stanovený rozpočet. Již nyní se najdou lidé, kterým přijdou náklady na vánoční výzdobu jako zbytečné mrhání penězi, které by šlo utratit účelněji než za svícení. Nelze se bohužel nikdy zavděčit všem. V případě prodloužení doby se zase začnou ozývat lidé, kterým to přijde příliš brzy. Domnívám se, že zvolený čas je kompromisem mezi skupinami s různým názorem.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

prechod pro chodce - podvesna XVII

29.11.2018 14:16:03 | odpovědět Věra M.

Dobrý den,
píši ohledně přechodu pro chodce na ulici Podvesná XVII u křižovatky pod Lidlem ( pod kolejema u benzínové stanice). Je zde absence jakéhokoliv přechodu pro chodce... S kočárkem tam čekám kolikrát i desítky minut a přecházení je i tak hazardem... pokud je někdo byť jen trochu pohybově znevývodněn, tak myslím, že je pro něj situace velmi podobná, dále pak je kousek škola, kterou navštěvují děti z Podvesné a neexistuje žádná cesta, aby se ke škole dostaly po přechodu, či jinak bezpečně.... je v plánu řešení této situace, případně na koho se mohu obrátit? děkuji Věra Matoušková

prechod pro chodce - podvesna XVII

4.12.2018 9:31:01 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den paní Matoušková,

obecným úvodem musím připomenout, že zřizování přechodů není bohužel o libovůli města. Každý přechod musí splňovat přísné bezpečnostní parametry, aby byl povolen. Mezi tyto parametry patří např. i vzdálenost od hranice křižovatek. Jinými slovy, ne všude, kde by se nám přechod líbil, ho lze zřídit. (viz existence řady obcí, kde není přechod ani jeden) Přechod povoluje mimo jiné i dopravní inspektorát PČR a další státní orgány, nikoliv tedy orgány města.
Nyní se vyjádřím konkrétně k ulici Podvesná XVII. Jednak je potřeba připomenout, že tato ulice bude z důvodu obchvatu Zálešné přebudována. Probíral jsem to s kolegou, který má přechody ve své gesci. Bohužel přímo ve vámi popisovaném místě to však vypadá, že bezpečný přechod zde kvůli stávajícímu stavebně technickému uspořádání zřídit nelze. Respektive to městu nikdo nepovolí.
Současné normy vyžadují určité odstupy od křižovatky a tady je hned vjezd k zadní bráně vozovny. Odstup by tedy zde nešel dodržet. Pak je tam problém taky v autobusové zastávce, která je hned vedle. Stojící autobus by bránil rozhledu z přechodu, což je také nebezpečná situace. K povolení přechodu je také potřeba, aby v daném místě byla dostatečná intenzita pohybu, tedy nějaký minimální počet pěších. Stručně řečeno. Bez výrazných celkových stavebních úprav zde přechod, který by byl městu povolen, zřídit bohužel nelze. Vzhledem k dalšímu faktu, že se zde bude dělat nadjezd jako součást obchvatu, byla by to (větší stavební úpravy) zmařená investice a provizorní řešení zde realizovat není možné. Každopádně se domnívám, že čekat desítky minut skutečně nemusíte. Já osobně, než bych čekal desítky minut, jak píšete, investoval bych raději 2 minuty chůze navíc a využil bezpečného přechodu u Lidlu, který je cca 100 – 150 m od místa, kde byste ráda viděla zřízení přechodu. Co se týče dětí a absence bezpečné cesty ze školy. Zde bych zcela nesouhlasil. Když pominu, že řada dětí nastoupí na MHD u školy a tím tedy ulici Podvesná XVII nemusí překonávat, tak na zmíněné ulici je přechod u Lidlu. Uznáváme však, že by to chtělo přechod i na druhé straně ulici, někde u mostu. Blíže než je přechod na Zálešné u nemocničního bufetu. Proto kolega z OKaRDS připravil návrh, že by zde mohl u mostu vzniknout ještě jeden přechod blíže k DSZO. Toto řešení by však bylo velmi netradiční a je tedy otázka, zda to bude městu danými orgány vůbec povoleno. Je to však v přípravě.

Přeji hezký den

Veřejné osvětlení

26.11.2018 16:23:38 | odpovědět I. Kocveldová

Dobrý den,
mám připomínku k provozu veřejného osvětlení. Bohužel, každý rok se opakuje situace, kdy s příchodem podzimu není zapínáno veřejné osvětlení automaticky podle setmění, ale je zřejmě na benevolenci někoho, kdo uzná za vhodné jej zapnout, až když je naprostá tma, a ráno vypnout v době, kdy je také ještě tma. Připadá mi to jako neuvěřitelný hazard s bezpečností chodců i řidičů. Je to velmi nepříjemné zejména za deště. Prosím neuvažujete o fotobuňkách? Je to skutečně šetření na pravém místě? Děkuji.

Veřejné osvětlení

27.11.2018 11:14:41 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Dobrý den,

veřejné osvětlení je spínáno celoročně automaticky. Skutečně může dojít k tomu, že se při zatažené obloze subjektivně zdá, že za soumraku je veřejné osvětlení zapnuto příliš pozdě a za jasného počasí naopak příliš brzy.

Hezký den


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

27.11.2018 19:24:02 | odpovědět I. Pšenčík

Dobrý den, s paní Kocveldovou souhlasím. VO spínáte zřejmě pomocí astronomických hodin pro VO. Určitě by nebylo od věci si ráno ověřit, při jakém šeru ( spíš tmě ) hodiny VO vypínají a v nastavení použít korekci vypínání ( případně zapínání - večer ). Že současný stav není optimální ( aspoň tedy směr na JS: nadjezd - Česká ) Vám potvrdí skoro každý, kdy touto cestou v době vypínání ( zapínání ) jezdí. Pověřte někoho, ať stav ověří a uvidíte,že je to tak.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

3.12.2018 15:55:09 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Vážený pane Pšenčíku,

funkčnost veřejného osvětlení na ul. Česká prověříme. Nastavení času spínání veřejného osvětlení je nastaveno optimálně podle astronomických hodin s ohledem na náklady na elektrickou energii. V situaci, kdy je např. zataženo a měsíc v novu, nebo nevychází před soumrakem, může na řádově minuty dojít při setmění či svítání ke zdánlivému zpoždění rozsvícení, respektive naopak vypnutí veřejného osvětlení.

Pokud bychom měli takto výjimečné situace zcela vyloučit, znamenalo by to významné zvýšení nákladů. Každých 5 minut svícení navíc stojí desetitisíce korun, které by byly vynaloženy po většinu dnů zbytečně.

Hezký den

Parkování pod II. segmentem

19.11.2018 13:01:08 | odpovědět Lukáš

Dobrý den,
Chci se zeptat všiml jsem si že kluci stavaři začali opravovat nejspíš chodník od II. segmentu kolem parkoviště "nad šmoulím městem" a o tohle parkoviště mi jde. V této oblasti, kde parkují auta jak ze segmentu tak z nových kostek jako je č.p. 5540 (vemte v potaz počet lidí) se nedá po 17hodině zaparkovat, kord teď, když je to parkoviště z půlky uzavřené kvuli pracím. Bude se toto parkoviště opravovat ? zvětšovat ? nebo naopak kvuli novým chodníkům bude ještě menší ? Toto parkoviště je hodně důležité a byl bych rád kdyby se neopak zvětšilo. A slavné "šmoulí město" z kama se po 22hodině valí hory opilých, kteří se akorát opírají a močí kolem aut, by bylo dobré zbourat a udělat místo toho větší parkoviště, squattů tu máme už dost :]

Parkování pod II. segmentem

22.11.2018 11:36:29 | odpovědět Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

„Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty“ je dotační stavbou, jejíž součástí je v této době realizovaná část stezky pod II. segmentem. Několik parkovacích stání opravdu zabere, součástí projektu není ani oprava ani zvětšení stávajícího parkoviště nad „šmoulím městem“.

Hezký den

PARKOVÁNÍ POD II. SEGMENTEM

24.11.2018 10:08:59 | odpovědět Lukáš

dobrá tedy, takže by mě zajímalo, kde mam teda parkovat. Díky tomuto problemu jsem uz platil nejednu pokutu za stání na zelené ploše ale kolikrát mi opravdu nic jiného nezbývá. A to si myslim že mám nárok na jedno parkovací místo. Je veliká škoda že takový problém se neřeší.... opět zklamání....

PARKOVÁNÍ POD II. SEGMENTEM

26.11.2018 14:51:38 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

je mi líto, ale neznám žádný zákon, který by nárokoval parkovací místo přímo u domu. (Pokud nejste tělesně postižený). V době, kdy má téměř každá rodina dvě až tři auta a každý chce zaparkovat přímo u vchodu je to poměrně špatně řešitelný problém. Rozhodnutí o případné výstavbě parkovišť musejí udělat politici. Tato diskuze slouží k odpovědím úředníků a ti o tom, co má být prioritní investicí, nerozhodují. A navíc je tu věčný spor: Beton vs zeleň. Pokud si mohu dovolit mluvit za sebe, když se mi nedaří zaparkovat blízko, tak zaparkuji dál a zbytek dojdu. Parkování ve městě jsem vyřešil tak, že dojíždím na elektrokole a mám klid. Ale to pouze popisuji, jak jsem si to vyřešil já, rozhodně nikomu neradím.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Parkování vodní ulice

19.11.2018 0:32:56 | odpovědět Ondra Janáč

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli.mesto hodlá nějak řešit parkování na ulici vodní u bytového domu naproti barev a laků.parkuje tu kde kdo a lidi co tu bydlí nemají pak kde parkovat a je jedno jestli je ráno nebo odpoledne nebo večer.Ano vim ze je parkoviště í u barev a laků,ale přes den je problém zaparkovat i tam.chtelo by to víc parkovacích mist..

Parkování vodní ulice

27.11.2018 11:22:51 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

mrzí mě to, ale já v podstatě mohu jen zopakovat co píše pan Síla. Dům ve Vodní ulici má skutečně mimořádný režim. Parkovat tam smějí jen obyvatelé domu. O podobné výsadě jiné domy hovořit rozhodně nemohou. To, že Vám tam parkuje i přes zákaz kde kdo, je věc druhá. Má zkušenost však říká, že MP to tam kontroluje důsledně. Když jsem ve Zlíně začínal pracovat, zkusil jsem tam parkovat asi třikrát a třikrát jsem dostal pokutu. Každý kdo lokalitu zná, tak uzná, že rozšíření parkovišť, by muselo být na úkor zeleně a především stromů. Je otázka, zda je to požadavek všech obyvatel domu. Otázka rozšiřování parkovacích míst na úkor zeleně musí být však otázka politického rozhodnutí.Tato diskuze však slouží pouze ke komunikaci s úředníky. Ale přiznejme si, lepší parkování než to stávající, by si dokázaly představit tisíce možná desetitisíce Zlíňanů. Vyřešit parkování okamžitě všem není ve finančních možnostech města. Navíc je tu ještě jeden fakt. Ani rozšíření parkoviště nezaručí, že se Vám podaří zaparkovat. Pokud bude v centru více parkovacích míst, tak lidé, kteří dosud parkovali na okraji, se pokusí logicky parkovat blíže a bude opět plno.

Děkuji za pochopení, přeji hezký den

PARKOVÁNÍ VODNÍ ULICE

26.11.2018 17:46:33 | odpovědět Karel Síla

Dobrý den,
myslím si, že bytový dům na ulici Vodní je jeden z mála ve Zlíně, který má "svá" parkovací místa pro obyvatele v blízkém okolí a zdarma. Pokuste se poohlédnout třeba i k soukromým domům, ano mají místa, ale museli si je vybudovat a ne za malé peníze. Takže i placené parkoviště je parkoviště. A jak je zde často psáno, nikde není udané, že obyvatel domu má právo si zastavit hned u domu. Jen rada - ve Svitu místo 24 a 25 budovy je míst k parkování dost.
S pozdravem
K.S.

Klabalský potok

15.11.2018 14:34:05 | odpovědět Lukáš Šebesta

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda a za jakých podmínek radnice schválila úpravu koryta Klabalského potoka u novostavby na Klabalské 1 a u vedlejší parcely? Dříve kolem koryta rostly stromy, v potoce a okolí žili zvířata (dokonce i raci), v současnosti je toto celé zpustošeno, stromy vykáceny, kořeny stromů zlikvidovány a tím i oslabeny břehy potoka před sesunutím, koryto potoka bagry posunuto už k tak ne příliš stabilní silnici Klabalská1. Navíc je do potoka umístěna kovová roura o nedostačujícím průměru, z části už hodně zanesená, zde se obáváme případneho zaplavení při větších srážkách či tání většího množství sněhu.
Bylo by vhodné, se na toto místo podívat, protože až se opět otevře ulice Klabalská 1 do plného provozu, mohlo by dojít i k ujetí části vozovky do potoku. Děkuji za ochotu a brzké vyjádření k problému. L.Š.

Klabalský potok

16.11.2018 11:24:12 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

na OŽPaZ tento případ řešíme, jedná se o nepovolenou stavbu úpravy koryta toku. Řešíme to jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, bližší detaily tudíž nelze do diskusního fóra poskytovat.

Hezký den

KLABALSKÝ POTOK

19.11.2018 19:16:36 | odpovědět Lukáš Šebesta

Dobrý den, děkuji za rychlé vyjádření. Rád bych tedy ještě upřesnil dotazy:
- dozví se veřejnost jaká sankce byla uložena za toto nepovolené jednání po konci řízení ?
- zda zasypaná roura (dle všeho nepovolená) bude/má být odstraněna a případně do kdy ?

Děkuji. L.Š.

KLABALSKÝ POTOK

26.11.2018 15:13:21 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

za provedení stavby bez stavebního povolení hrozí stavebníkovi pokuta ve výši do jednoho milionu korun. V tuto chvíli nelze jednoznačně říci, zda a kdy bude roura umožňující přejezd přes koryto toku odstraněna. Případ je prozatím v prvotní fázi šetření.

S pozdravem

Parkování u Zlínské polikliniky

9.11.2018 12:59:37 | odpovědět Radek Vozník

Dobrý den,
předem se omlouvám jestli se již zde tato situace řešila,
ale myslím si, že situace s parkováním u Zlínské polikliniky je více než kritická a zatěžuje velmi 1/3 občanů Letné.
Parkování pro pacienty polikliniky, dvou lékařských domů a zubních ordinací jsou absolutně nedostačující.
Pacienti se snaží pak parkovat úplně všude a znemožňují příjezd obyvatelům k vlastním domům, a to nemluvím o průjezdu sanitky nebo Hasičského vozu.
Děkuji za odpověď, s pozdravem Vozník Radek.

Parkování u Zlínské polikliniky

16.11.2018 11:42:45 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle vyjádření OKaRDS je problematika parkování u Zlínské polikliniky známa, z toho důvodu v současné době zpracováváme potřebnou dokumentaci na výstavbu dvoupodlažního parkovacího domu. Tato otázka bude také otevřena na pravidelné poradě odborů. Najde-li se řešení, které bude možné realizovat ještě před stavbou parkovacího domu, město podnikne kroky ke zlepšení situace.

Hezký den


<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '18»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky